Sociëteit

Sociëteit ‘Het Pand’, de thuisbasis van de prachtige federatie die Argus is. Het authentieke pand met een kenmerkend plafond en een mooie bar bevindt zich aan de Bloemerstraat 49. Twee van de bestuursleden, namelijk de Vice-Praeses Generalis en de Vice-Praeses Intern zijn dagelijks bezig om ‘Het Pand’ te beheren.

De sociëteit is alweer een hele tijd in bezit van Argus en de vele activiteiten die er plaatsvinden worden door menigeen ook wel legendarisch genoemd. ‘Het Pand’ is ondertussen een begrip geworden in het Nijmeegse studentenleven.

Iedere eerste maandag van de maand is er een Argusborrel waarbij alle leden van de aan Argus verbonden disputen welkom zijn. Argusborrels zijn bij uitstek de plek waar men nieuwe mensen leert kennen. Vriendschappen tussen disputen bloeien hier op en er worden plannen gesmeed om samen activiteiten te organiseren. Daarnaast organiseert Argus op de sociëteit verscheidene activiteiten door het jaar heen, denk hierbij aan open feesten, cantus maar ook adspirantenactiviteiten waarbij de nieuwe potentiele leden van Argus elkaar leren kennen.

‘Het Pand’ is ook te huren voor allerhande activiteiten, bijvoorbeeld feesten en afstudeerborrels. Voor de mogelijkheden om te huren kunt u bellen naar Carel Greuters (06-23688307).